भिडियोहरू

{ES वर्णन}

यो तातो गोरो केटीले यो भाग्यशाली केटाको शरीरमा मालिस मात्र गर्दैन तर उसको कुकुर पनि चुस्छे र उसलाई उसको पेट भरी कम नगरेसम्म हातको काम दिन्छ। एक सीङ्गो गोरो केटी आफ्नो ग्राहकको कुकुर संग खेल्छे।HD16:18

यो तातो गोरो केटीले यो भाग्यशाली केटाको शरीरमा मालिस मात्र गर्दैन तर उसको कुकुर पनि चुस्छे र उसलाई उसको पेट भरी कम नगरेसम्म हातको काम दिन्छ। एक सीङ्गो गोरो केटी आफ्नो ग्राहकको कुकुर संग खेल्छे।

75%
Ads by TubeAdvertising